Om oss

Gautefall Heia (7)

Gautefall Sentralen har gjennom mange år fungert som et servicekontor overfor hyttene på heia. Med lokaler i Gautefall Senter (helt til høyre på bildet) har det også blitt aktuelt å benytte sentralen både til lokal handel og informasjon for stadig nye tilreisende og ikke minst hytteeiere med behov for å orientere seg i området.

Det har alltid vært et mål for Gautefall Sentralen å bidra til at flest mulig føler seg velkommen og litt «som heime» på Gautefall.

Sesonger på Gautefall

Vi har høy, mellom og lavsesonger her som de fleste andre steder, men vi opplever at det i den seinere tid har blitt en langt mer variert bruk av hyttene. Flere og flere oppdager at Gautefall og områdene rundt kan by på mange ulike opplevelser utenom skisesongen også.