Kart ligg uten påskrift M6500 2701

Kart ligg uten påskrift M6500 2701